14 de febr. 2011

TALLERS CREATIUS PER A INFANTS / KIDS WORKSHOPS

Els nostres tallers estan pensats per a què els nens i nenes tinguin un espai on desenvolupar la seva creativitat, on alliberar-se d’imatges preconcebudes, de treballs excessivament dirigits i de pintar sense passar de la ratlla.
Acompanyem als infants a despertar la seva percepció sensible i a desenvolupar la seva pròpia creativitat, respectant el ritme de cadascún. Ambdós processos són essencials i complementaris en l’aprenentatge, facilitant la valoració del fet  estètic, l’auto-expressió creativa i la satisfacció per la feina feta.
Les nostres  activitats tenen un sentit pedagògic vinculat a la cultura i a la natura, per això moltes d'elles les articulem al voltant d'un conte o història i sempre en el context de l'estació o època de l'any en què ens trobem.  
Treballem dibuixant, pintant, modelant, retallant,... i utilitzem materials naturals, com ara paper, fang, pedres, fulles, cordill, fusta, cera,….per tal d'apropar-nos a la realitat dels objectes que ens envolten i ajudar així a l’infant a descobrir i obrir-se al món.
Oferim...
Activitats extraescolars al llarg de tot el curs lectiu per a infants de cicle infantil i primària
Tallers temàtics (estacions, elements, Nadal,...) puntuals per a casals, biblioteques, ludoteques, grups de joc, associacions,...

 
Our workshops are designed so that children have a space to develop their creativity, free of preconceived images and excessive directed works.

We accompany the children to awake their sensory perception and develop their own creativity while respecting the rhythm of each. Both processes are essential and complementary in learning, facilitating the assessment of aesthetics, creative expression and self-satisfaction for the work done.

Our educational activities are linked to culture and nature, so many of them are based around a story and always in the context of the season or the time of the year we are at the moment.We work  drawing, painting, modelling, cutting, ... and we use natural materials such as paper, clay, stones, leaves, string, wood, wax, .... to bring us to the reality of the objects, cause this helps the child to discover the world and get opened to it.

We offer... Extracurricular activities throughout the school year for children from kindergarten to primary cycle.
Thematic workshops (stations, items, Christmas ,...) off to camps, libraries, play groups, associations, social centers...

1 comentari:

  1. Felicitats!!!! M'encanta el que feu i quina sort que els nens de la nostra ciutat puguin disfrutar amb la vostra creativitat.

    M'agradaria contactar amb vosaltres però no hi ha cap telèfon o mail.

    www.mimosataller.blogspot.com

    ResponElimina